Winkelmandje
Uw winkelmandje bevat nog geen items.
DRINKFONTEIN WAND - INBOUW- STAAND
HAWS voldoet aan FOB fabriek HAWS van alle producten of onderdelen die het onderzoek van het bedrijf lijken te zijn defect of niet kwalitatief verwerkte, verstrekt dat de vordering schriftelijk voerde binnen een redelijke termijn na ontvangst van het product van het bedrijf dat de gratis levering garandeerd. Worden geclaimd defecte onderdelen, worden zij verzonden naar de firma Haws deze is niet aansprakelijk voor de gemaakte kosten.  HAWS is niet aansprakelijk voor de kosten van reparaties, verbouwingen of reserveonderdelen of andere bijbehorende zaken die de eigenaar of zijn dealers uitvoeren tenzij, natuurlijk, met  een schriftelijke toestemming door HAWS.
HAWS is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door defect materiaal of slechte afwerking, met uitzondering van reserveonderdelen, zoals hierboven beschreven. De koper is het ermee eens dat HAWS heeft gegeven geen andere garanties, uitdrukkelijk of impliciet, naast het bovenstaande, met uitzondering van die met betrekking tot de goederen wordt verkocht of apparatuur en dat HAWS niet voor een algemeen, speciale of gewichtige schade aansprakelijk is, die zijn opgegeven als handelen in het kader van deze overeenkomst. De functie van deze noodsituatie apparatuur/drinkwater fonteinen door haws is gegarandeerd als u de instructies voor installatie en onderhoud hebt gevolgd. De eenheden moeten worden gebruikt voor het beoogde doel. Dit product is bedoeld als aanvulling op de eerste hulp. Als gevolg van de zeer uiteenlopende omstandigheden, haws geeft geen garantie dat het gebruik van deze nooduitrusting voorkomt dat ernstige verwondingen of bestaande schendingen zijn te voorkomen of verergeren. GEEN ANDERE UITDRUKKELIJKE OF STILZWIJGENDE GARANTIES WORDEN DOOR HAWS GEMACHTIGD, BEZORGD OF GEGEVEN. OSHA - met de haws nooduitrusting kunnen voldoen aan de eisen van de OSHA regels die betrekking hebben op dergelijke apparaten worden. ANSI - haws nooduitrusting is vervaardigd en voldoet aan de ANSI Z358. 1 standaard voor noodgevallen oog was en douche apparatuur
 
Garantien  HAWS
HAWS erfüllt diese Garantie durch das kostenfreie Liefern FOB Werk HAWS von jeglichen Produkten oder Teilen, die der Firma bei Untersuchung als defekt oder nicht erstklassig verarbeitet erscheinen, vorausgesetzt, dass der Anspruch schriftlich innerhalb eines angemessenen Zeitraums nach Erhalt des Produkts bei der Firma geltend gemacht wurde. Werden defekte Teile reklamiert, werden diese an die Firma mit Vorabbezahlung zur Prüfung gesendet. HAWS haftet nicht für die Kosten von Reparaturen, Veränderungen oder Ersatzteilen oder andere hiermit verbundene Ausgaben, die der Eigentümer oder seine Händler durchführen, es sei denn, es liegt eine schriftliche Genehmigung von HAWS vor. HAWS haftet nicht für Schäden aufgrund von defekten Materialien oder schlechter Verarbeitung, mit Ausnahme für Ersatzteile wie oben beschrieben. Der Käufer ist damit einverstanden, dass HAWS keine anderen Garantien ausdrücklich oder implizit zusätzlich zu den oben genannten gegeben hat, mit Ausnahme derer, die sich auf die hiermit verkauften Produkte oder Geräte beziehen und dass HAWS nicht für allgemeine, besondere oder daraus folgende Schäden haftet, die als im Zusammenhang mit diesem Vertrag auftretend angegeben werden. Die Funktion dieser von Haws hergestellten Notfallausrüstung/Trinkbrunnen wird gewährleistet, wenn die Installations- und Wartungsanweisungen befolgt wurden. Die Einheiten müssen für den vorgesehenen Zweck verwendet werden. Dieses Produkt ist dazu gedacht, die Erste Hilfe zu ergänzen. Aufgrund der sehr unterschiedlichen Bedingungen kann Haws nicht gewährleisten, dass die Benutzung dieser Notfallausrüstung ernste Verletzungen verhindert oder verhindert, dass bestehende Verletzungen sich verschlimmern. KEINE ANDEREN AUSDRÜCKLICHEN ODER IMPLIZITEN GARANTIEN SIND VON HAWS AUTORISIERT, GELIEFERT ODER GEGEBEN. OSHA - Mit der Notfallausrüstung von Haws sind Sie in der Lage, den Anforderungen der OSHA-Regelungen gerecht zu werden, die diese Art von Geräten betreffen. ANSI - Die Notfallausrüstung von Haws ist hergestellt, um den ANSI Z358.1 Standard für Notfallaugenwäschen und Duschausrüstungen zu erfüllen.
FRANKE DRINKFONTEINEN en toebehoren
FRANKE DRINKFONTEINEN en toebehoren
HAWS  DRINKFONTEINEN OVERZICHT
HAWS  DRINKFONTEINEN OVERZICHT
SANMAX | Drionpad 16 | 3053 TT Rotterdam (NL) | Tel.: +31 (0)10-236 39 80 | info@sanmax.nl | © 2008-2019 Alle rechten voorbehouden | Privacy | Voorwaarden